Spotkanie dyrektorów szkół i przedszkoli katolickich

Dnia 31 maja 2016 w Zespole Szkół Katolickich im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku odbyło się spotkanie dyrektorów szkół i przedszkoli katolickich naszej archidiecezji z dyrektorem Wydziału Katechetycznego Kurii. Podczas spotkania zadecydowano m.in. o wpisaniu do kalendarium na rok szkolny 2016/2017 następujących wydarzeń:
1. Udział w wojewódzkiej i miejskiej inauguracji roku szkolnego. Msza św. w katedrze, 1 września 2016, godz. 9.00;
2. Tydzień Wychowania: 11-17 września 2016, pod hasłem: „Miłosierni jak Ojciec”. Msza święta z udziałem uczniów i wychowanków szkół i placówek katolickich: 14 września 2016, godz. 10.00.
3. Spotkanie noworoczne dyrektorów szkół i placówek katolickich (10 stycznia 2017, godz. 18.00, gospodarz spotkania – Siostry Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo);
4. Apel Papieski w katedrze organizowany przez ZSK im. MB Miłosierdzia (3 kwietnia 2017, godz. 12.00);
5. Spotkanie na zakończenie roku szkolnego 2016/2017 dla uczniów i nauczycieli wszystkich szkół i placówek (20 czerwca 2017).
Informacje o innych wydarzeniach będą przekazywane z odpowiednim wyprzedzeniem. Zachęcamy do zgłaszania innych propozycji do Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej Białostockiej. Kontakt: tutaj.

„Edukacja w Polsce od Chrztu Mieszka I do teraźniejszości”

Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej Białostockiej oraz Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku serdecznie zapraszają środowiska oświatowe naszej Archidiecezji, nauczycieli, wychowawców, uczniów oraz wszystkich zainteresowanych na konferencję pt. „Edukacja w Polsce od Chrztu Mieszka I do teraźniejszości”, która obędzie się 24 maja 2016 r. w Centrum Wystawienniczo-Konferencyjnym Archidiecezji Białostockiej w Białymstoku, ul. Kościelna 1A. Program: pobierz.pdf.

Spotkania katechetyczne dla dorosłych pt. „Błogosławieństwa”

Błogosławieństwa

Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej Białostockiej zaprasza na cykl spotkań katechetycznych dla dorosłych na temat „Błogosławieństw”. Spotkania odbywać się będą w Centrum Formacji Pastoralno-Katechetycznej im. Bł. Michała Sopoćki przy ul. Warszawskiej 50 w Białymstoku w soboty: 9 i 23 kwietnia oraz 7, 14 i 21 maja 2016 w godz. 9.00-12.00. Zgłoszenia przyjmowane są w Wydziale Katechetycznym lub drogą mailową na adres: messaje@wp.pl.

Zakończenie akcji „Poczta Miłosierdzia”

Dnia 3 kwietnia 2016 zakończy się akcja „Poczta Miłosierdzia”. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży i Wydział Katechetyczny składają wyrazy serdecznego podziękowania tym wszystkim, którzy włączyli się w pomoc naszym Braciom i Siostrom cierpiącym dla imienia Jezusa Chrystusa. Prosimy osoby, które przeprowadziły akcję w swojej szkole lub placówce, o wydelegowanie przedstawiciela, który dostarczy skrzynkę 3 kwietnia do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Białymstoku na Mszę świętą o godz. 15.00, podczas której skrzynki zostaną przyniesione do ołtarza w uroczystej procesji.

Rekolekcje wielkopostne Nauczycieli i Wychowawców

Rekolekcje wielkopostne Nauczycieli i Wychowawców odbędą się w dniach 19-21 lutego 2016 o godz. 18.00 w parafii bł. Bolesławy Lament w Białymstoku. Rekolekcje pt. „DZIECKO, WRÓĆ DO DOMU” poprowadzi ks. Mariusz BORYS. W programie Eucharystia z homilią oraz konferencja duchowa.

AKCJA „Poczta Miłosierdzia” dla szkół i placówek

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Białostockiej i Wydział Katechetyczny zachęcają do udziału w wielkopostnej akcji „Poczta Miłosierdzia”. Prosimy uczniów lub wychowanków o napisanie krótkiego listu do prześladowanych chrześcijan. Najmłodsze dzieci mogą namalować swoje podwórko, ojczyznę, obrazy, w których nie ma wojny ani lęku. Listy w niezaklejonych kopertach wrzucamy do specjalnej skrzynki. Na kopercie zaznaczamy w jakim języku został napisany list: polskim, angielskim, hiszpańskim czy francuskim. Listy zostaną dostarczone w okresie wielkanocnym do poszczególnych obozów dla uchodźców.
Szkoły i placówki, które się zgłoszą do akcji, otrzymają specjalną skrzynkę pocztową, która przez cały Wieki Post będzie stała w szkole. Skrzynki będą do odebrania w Wydziale Katechetycznym. O dostępności skrzynek poinformujemy na stronie internetowej Wydziału i drogą mailową na adres osoby zgłaszającej szkołę lub placówkę. ZGŁOSZENIE DO UDZIAŁU W AKCJI na adres: katecheza@archibial.pl.

Promocyjna oferta dla wychowawców katolickich

W imieniu redakcji zapraszamy do prenumeraty „Katechety”. Pismo adresowane jest do wychowawców katolickich, a więc do rodziców, nauczycieli i duszpasterzy. W 2016 roku „Katecheta” będzie wydawany jako kwartalnik – w zwiększonej objętości. „Katecheta” pragnie kontynuować dobre tradycje, tworząc współczesną pedagogikę katolicką. Daje okazję do wymiany doświadczeń katechetycznych, wspiera katechetów, prezentuje treści dotyczące formacji wychowawców i relacje z najnowszych badań. Czasopismo chce inspirować, motywować i ubogacać posługę wychowawców. Osoby zainteresowane prenumeratą w promocyjnej cenie zaoferowanej przez redakcję naszej archidiecezji – 88,20 zł proszone są o informację zwrotną do Wydziału Katechetycznego katecheza@archibial.pl z podaniem następujących danych: imię, nazwisko, adres pocztowy i adres mailowy do 14 stycznia 2016. Zob. strona internetowa „Katechety” i numery archiwalne.

Rekolekcje adwentowe dla Nauczycieli i Wychowawców

Rekolekcje adwentowe dla Nauczycieli i Wychowawców pod hasłem „(…) jeden jest wasz Nauczyciel, a wy wszyscy braćmi jesteście” (Mt 23, 8b) odbędą się w dniach 28-30 listopada 2015 w parafii bł. Bolesławy Lament w Białymstoku. Rekolekcje prowadzi ks. Karol Kondracikowski.

XXVI FORUM SZKÓŁ KATOLICKICH

Rada Szkół Katolickich w Polsce zaprasza dyrektorów i nauczycieli szkół katolickich na XXVI FORUM SZKÓŁ KATOLICKICH. Tegoroczne Forum odbędzie się w Częstochowie na Jasnej Górze w dniach 12-14 listopada. W czwartek 12 listopada odbędzie się Konferencja Dyrektorów. Wszelkich informacji udziela Biuro Rady Szkół Katolickich. Do pobrania program.pdf.

Nowa edycja biblijnych katechez dla dorosłych Mess’AJE

Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej Białostockiej organizuje po raz kolejny cykl biblijnych katechez Mess’AJE dla dorosłych. Oferta jest dwojaka i kierowana jest zarówno do tych, którzy ukończyli katechezę Mess’AJE pierwszego progu, jak i do osób, które do tej pory nie zetknęły się z tą formą katechezy. Szczegóły w załączniku.docx.

1 2 3